Endre Neparáczki, Zoltán Maróti, Tibor Kalmár, Kitti Maár, István Nagy, Dóra Latinovics, Ágnes Kustár, György Pálfi, Erika Molnár, Antónia Marcsik, Csilla Balogh, Gábor Lőrinczy, Szilárd Sándor Gál, Péter Tomka, Bernadett Kovacsóczy, László Kovács, István Raskó & Tibor Török: Y-chromosome haplogroups from Hun, Avar and conquering Hungarian period nomadic people of the Carpathian Basin. Sci Rep 9, 16569 (2019) doi:10.1038/s41598-019-53105-5

Scholl S, Popovic M, de la Rochefordiere A, Girard E, Dureau S, Mandic A, Koprivsek K, Samet N, Craina M, Margan M, Samuels S, Zijlmans H, Kenter G, Hillemanns P, Dema S, Dema A, Malenkovic G, Djuran B, Floquet A, Garbay D, Guyon F, Colombo PE, Fabbro M, Kerr C, Ngo C, Lecuru F, Campo ERD, Coutant C, Marchal F, Mesgouez-Nebout N, Fourchotte V, Feron JG, Morice P, Deutsch E, Wimberger P, Classe JM, Gleeson N, von der Leyen H, Minsat M, Dubot C, Gestraud P, Kereszt A, Nagy I, Balint B, Berns E, Jordanova E, Saint-Jorre N, Savignoni A, Servant N, Hupe P, de Koning L, Fumoleau P, Rouzier R, Kamal M.: Clinical and genetic landscape of treatment naive cervical cancer: Alterations in PIK3CA and in epigenetic modulators associated with sub-optimal outcome. EBioMedicine. 2019 Apr 2. pii: S2352-3964(19)30214-2. doi: 10.1016/j.ebiom.2019.03.069

1. a kedvezményezett neve: SEQOMICS Kft
2. a projekt címe: Gyógyszermaradványok koncentrációjának csökkentése szennyezett vízi ökoszisztémákban innovatív biotechnológiai módszerek segítségével
3. a szerződött támogatás összege 69 682 720 Ft (azaz hatvankilencmillió- hatszáznyolcvankétezer-hétszázhúsz forint) konzorciumi szinten. SEQOMICS Kft része: 34 682 720 Ft (azaz harmincnégymillió-hatszáznyolcvankétezer-hétszázhúsz forint),
4. a támogatás mértéke (%-ban): 90.23 %
5. a projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.08.31.
6. projekt azonosító száma: 2018-2.1.16-TÉT-IL- 2018-00002

A Projekt tartalmának bemutatása:

Az antropogén eredetű környezetkárosító anyagok komoly kockázatot jelentenek az ökoszisztémák, az élő szervezetek egészségére nézve. A „feltörekvő szerves szennyezőanyagok” (Emerging Organic Contaminants - EOC), amelyek csoportjába a gyógyszermaradványok is beletartoznak, a peszticidek után a leggyakoribb környezetszennyező anyagokként vannak számon tartva. Ezen vegyületcsoport legfőbb forrásai az ipari és kommunális szennyvizek, a legnagyobb befogadói pedig a felszíni-, illetve felszín alatti vízbázisok. A hagyományos szennyvízkezelési technológiák általánosságban nem kellő hatásfokkal távolítják el az EOC-kat a szennyvizekből. Következésképpen, a tisztított szennyvízzel a környezetbe jutó EOC vegyületek, így a gyógyszermaradványok is, hosszú lebomlási idejüknek köszönhetően felhalmozódnak, veszélyeztetve a szárazföldi és a vízi ökoszisztémákat. Különböző tanulmányok a gyógyszermaradványok jelenlétéről számolnak be ivóvízbázisokban Németországtól Kanadáig, Olaszországon, Nagy-Britannián és az Egyesült Államokon keresztül, ami közegészségügyi kockázatot is jelent.
Az EOC vegyületek térbeli és időbeli elterjedésének jobb megismerése-, az ökoszisztémákra és a közegészségre gyakorolt hosszú távú hatásainak feltárása, talajvízre, ivóvízre vonatkozó szennyezettségi határértékek kidolgozása napjainkban prioritást élvez. Hasonlóképpen fontos a mikrobiális EOC lebontás hátterének pontos megismerése, innovatív, fenntartható módszerek kidolgozása, ezen anyagok eltávolítására a környezetből.
Jelen pályázat célja az EOC vegyületeken belül az ökotoxikus hatásokkal is társítható gyógyszermaradványok mikrobiológiai lebonthatóságának vizsgálata; a lebontásban résztvevő mikroorganizmusok identifikációja, izolálása; a lebontás hátterében lévő gének, metabolikus útvonalak lehetőség szerinti feltárása; egy biotechnológiai módszer, know-how kidolgozása, amellyel csökkenthető a gyógyszermaradványok mennyisége a környezetben.

Page 1 of 7

Please publish modules in offcanvas position.